Wachttijden

Wachttijd tot intake: ± 2-4 weken

Na de intake wordt de behandeling meteen opgestart, er is dus geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Actualisatie: 30-06-2024

De wachttijd is onafhankelijk van diagnose(groep), soort behandeling of zorgverzekeraar.

Een vermelde wachttijd is een inschatting. Dit is sterk afhankelijk van de overeenstemming die wij kunnen vinden over de dag/tijd waarop afspraken mogelijk zijn. De wachttijden zijn dan ook slechts een indicatie (waar geen rechten aan ontleend kunnen worden). Na aanmelding vindt eerst een kort verkennend gesprek plaats waarin onderzocht wordt of je vraag past bij mijn praktijk. Wanneer dat het geval is, wordt meteen een eerste gesprek ingepland, zodat je meteen weet hoelang jouw wachttijd is.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Een zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen, te vinden op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl).

M: info@degezondepsycholoog.com
T: 06-30250212

AGB-code zorgverlener: 94-009756
AGB-code praktijk: 94-066470

Raadhuisstraat 14
5582 JD, Waalre

BIG: 09912787425
KVK: 83730397